Men, männen då?

Ja, hur är det med männen egentligen? Har männen det verkligen så bra? Svaret är: ja, och nej. Att födas som man är att födas med ett försprång. Chansen är större att man som man kommer att få mer respekt, högre lön och allt det där. Män behöver inte värnas om på samma sätt som kvinnor, för de får redan så mycket gratis.

MEN…

Och det är ett stort och viktigt men. Män har också många orimliga ”krav” på sig. En man ska till exempel, enligt samhället, vara manlig. Det första man då kan fråga sig är vad manlighet är för något, men det som räknas som fel är till exempel att en man är rädd, att han är skör, han ska helst inte visa så mycket känslor, han ska inte tycka om typiskt ”kvinnliga” saker, och så vidare, och så vidare.

Att vara feminist innebär inte bara att man kämpar för kvinnors roll i samhället, utan att man kämpar för allas roll och lika rätt i samhället. Det är det som jämställdhet handlar om. Och det handlar inte bara om att mannen till exempel ska vara hemma lika mycket med barnen för kvinnas skull, för att hon ska få det bättre. Det handlar lika mycket om att mannen ska göra det för sin egen skull.

Det handlar om att sudda ut könsroller och vad som förväntas av oss. Det handlar om att män ska tillåtas att vara som de är precis lika mycket som kvinnor ska göra det. Det handlar om att ta bort den så kallade machokulturen. Här är ett Youtube-klipp som handlar om att machokulturen ska bort från byggbranschen. Kolla på det.

Ett bra initiativ. Och det är viktigt för kvinnornas skull att de känner sig välkomna i byggbranschen, men det är förstås minst lika viktigt för männen att machokulturen försvinner. Om du förväntas vara manlig på jobbet så kommer du att göra saker och säga saker just för att du förväntas uppträda manligt. Och många gånger är det där problemet ligger. Männen förväntas ha en skev syn på kvinnor. Män förväntas vara lite gubbsjuka och se kvinnor som objekt. Och vi vet ju alla hur mycket grupptryck kan påverka. Det är med andra ord inte bara kvinnans roll som måste förändras, utan även mannens.

Jämställdhet är så mycket större än bara fokus på kvinnor. Det handlar om precis alla. Det handlar om att alla, oavsett kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning ska ses på med samma ögon. Vi har, tyvärr, fortfarande en lång väg att vandra innan det här är en sanning, och även om man kan tycka att det görs alldeles för lite i den här frågan så måste man ändå försöka uppskatta det som faktiskt görs. Det finns massor av kloka människor som dagligen för en kamp i motvind för att vi ska få ett bättre samhälle. Jag vill gärna se mig som en av dem.

Jag hoppas att jag med den här bloggen kan väcka tankar och skapa diskussioner genom att belysa ämnen som det måste pratas mer om.

Instagramtips of the day: Machokulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *