HBTQ

HBTQ – fyra väldigt viktiga bokstäver i vårt samhälle. Varför? Därför att alla har rätt att behandlas lika, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Tyvärr är det inte så idag, och det är trist att vi ens ska behöva prata om uttryck som hbtq. Men det behövs, och därför är det bra att det finns. För den som inte vet det så står hbtq för homo, bi, trans och queer. Homosexualitet och bisexualitet vet nog alla vad det är, men när man går vidare till trans och queer blir det lite mer invecklat. Så jag börjar med att berätta lite mer om det.

Transperson syftar oftast på en person som genom könsuttryck och/eller könsidentitet avviker från könsnormen, som till exempel transvestiter, dragkings/dragqueens, transsexuella, intergender och intersexuella. Att vara transperson har inget med den sexuella läggningen att göra. Transpersoner kan således vara hetero, homo, bi, asexuella eller definiera sin sexuella läggning på något annat sätt – precis som vem som helst.

När det gäller queer så blir det ännu mer svårdefinierat. RFSL (riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) definierar queer som ”Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig.” och det är en väldigt bra förklaring.

Det finns de som tycker att man inte bör blanda ihop könsidentitet och sexualitet i samma begrepp, för de har ju egentligen inte med varandra att göra, men mycket av det här ligger ändå så pass nära varandra, och ensam är inte stark. Man måste vara många för att kunna påverka, så jag ser inget problem i det i dagsläget.

Mycket görs för att belysa hbtq-frågor, men inte på långa vägar så mycket som man borde göra. Här är ett bra exempel på hur man försöker arbeta för att bryta heteronormen: http://www.expressen.se/kvallsposten/satsar-pa-hbtq-fragor-bryta-heteronormen/

Instagramtips of the day: hbtqhornan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *